Bàn chill

Danh mục:

50.000

Bàn chill có 2 loại có thể bằng gỗ hoặc bằng nhôm. Kích thước 90cm*60cm, có thể ngồi 04 hoặc 05 người.

Giải trí

Áo phao

30.000

Bàn ghế

Bàn chill

50.000

Bàn ghế

Bàn gỗ gấp

30.000

Bàn ghế

Bàn nhôm

30.000

Bàn ghế

Bạt ngồi

50.000