Bạt ngồi

Danh mục:

50.000

Kích thước 3m*3m ngồi được 04 ⇒ 06 người. Dùng trải ra đất cùng tụ tập ngồi ăn uống

Giải trí

Áo phao

30.000

Bàn ghế

Bàn chill

50.000

Bàn ghế

Bàn gỗ gấp

30.000

Bàn ghế

Bàn nhôm

30.000

Bàn ghế

Bạt ngồi

50.000