Bếp chân cao

130.000

Bếp dùng cho khoảng  07 ⇒ 10 người, kích thước 80cm*35cm cao 70cm. Dùng để đứng nướng chill, nướng bằng bếp này sẽ nhanh hơn thích hợp đoàn đi đông và nhiều đồ. Nhớ mua thêm than vs cồn khô nhóm bếp à nha.

Giải trí

Áo phao

30.000

Bàn ghế

Bàn chill

50.000

Bàn ghế

Bàn gỗ gấp

30.000

Bàn ghế

Bàn nhôm

30.000

Bàn ghế

Bạt ngồi

50.000