Bếp chân ngắn

80.000

Bếp có chân đứng thấp, đi kèm 01 phên nướng đặt trên mặt bếp. Phù hợp 04 ⇒ 06 người. Nên mua kèm than với cồn khô nhóm bếp.

Giải trí

Áo phao

30.000

Bàn ghế

Bàn chill

50.000

Bàn ghế

Bàn gỗ gấp

30.000

Bàn ghế

Bàn nhôm

30.000

Bàn ghế

Bạt ngồi

50.000