Bếp nướng nhỏ

50.000

Bếp dùng cho 02 người, kích thước 36cm*26.5cm. Bếp chỉ đi kèm với 01 phên nướng trên mặt bếp. Nên thuê thêm than với cồn khô nhóm bếp

Giải trí

Áo phao

30.000

Bàn ghế

Bàn chill

50.000

Bàn ghế

Bàn gỗ gấp

30.000

Bàn ghế

Bàn nhôm

30.000

Bàn ghế

Bạt ngồi

50.000