Bộ đồ ăn

5.000

Bao gồm: 01 bát + 01 đũa + 02 xiên che + 01 cốc. Một bộ này dùng cho 01 người, đồ dùng một lần không tái sử dụng lại.

Giải trí

Áo phao

30.000

Bàn ghế

Bàn chill

50.000

Bếp và dụng cụ bbq

Bếp chân cao

130.000

Bếp và dụng cụ bbq

Bếp chân ngắn

80.000

Bếp và dụng cụ bbq

Bếp cồn

20.000