Bộ đồ ăn

5.000

Bao gồm: 01 bát + 01 đũa + 02 xiên che + 01 cốc. Một bộ này dùng cho 01 người, đồ dùng một lần không tái sử dụng lại.

Giải trí

Áo phao

30.000

Bàn ghế

Bàn chill

50.000

Bàn ghế

Bàn gỗ gấp

30.000

Bàn ghế

Bàn nhôm

30.000

Bàn ghế

Bạt ngồi

50.000