Bóng điện

Danh mục:

30.000

Xung quanh bãi đã có đèn trang trí cách cửa lều 02m. Bạn có thể thuê thêm bóng điện kéo trực tiếp vào trong lều cho sáng.

Giải trí

Áo phao

30.000

Bàn ghế

Bàn chill

50.000

Bàn ghế

Bàn gỗ gấp

30.000

Bàn ghế

Bàn nhôm

30.000

Bàn ghế

Bạt ngồi

50.000