Cần câu

Danh mục:

50.000

Cần câu đơn, khi thuê sẽ được kèm theo một túi thính khô. Bạn cho nước vào túi thính tự trộn đều lên rồi vo viên móc vào lưỡi câu.

Giải trí

Áo phao

30.000

Bàn ghế

Bàn chill

50.000

Bàn ghế

Bàn gỗ gấp

30.000

Bàn ghế

Bàn nhôm

30.000

Bàn ghế

Bạt ngồi

50.000