Cồn khô

Danh mục:

10.000

Cồn khô được dùng khi nhóm bếp than hoặc dùng khi nướng bằng chảo gang bếp cồn. Cồn chưa đi kèm bếp nên bạn mua thêm nếu cần.

Giải trí

Áo phao

30.000

Bàn ghế

Bàn chill

50.000

Bàn ghế

Bàn gỗ gấp

30.000

Bàn ghế

Bàn nhôm

30.000

Bàn ghế

Bạt ngồi

50.000