Đĩa nhựa nhỏ

10.000

Đĩa nhựa giả mẹt, đường kính 20cm. Dùng để đựng đồ ăn bbq

Giải trí

Áo phao

30.000

Bàn ghế

Bàn chill

50.000

Bàn ghế

Bàn gỗ gấp

30.000

Bàn ghế

Bàn nhôm

30.000

Bàn ghế

Bạt ngồi

50.000