Đĩa nhựa to

15.000

Đĩa giả mẹt, đường kính 30cm. Dùng để đựng đồ ăn bbq

Giải trí

Áo phao

30.000

Bàn ghế

Bàn chill

50.000

Bàn ghế

Bàn gỗ gấp

30.000

Bàn ghế

Bàn nhôm

30.000

Bàn ghế

Bạt ngồi

50.000