Lều 8 ⇒ 10 người

Danh mục:

250.000

Lều nằm được tối đa người 10 người, kích thước 4.2m * 3.5m. Lều có 02 ngăn riêng biệt đã bao gồm 04 tấm lót xốp trong lều.

Giải trí

Áo phao

30.000

Bàn ghế

Bàn chill

50.000

Bàn ghế

Bàn gỗ gấp

30.000

Bàn ghế

Bàn nhôm

30.000

Bàn ghế

Bạt ngồi

50.000