List đồ 02 người cơ bản

Danh mục:

330.000

  1. Lều 02 + 01 tấm lót xốp: 110
  2. 01 bàn chill + 02 ghế dù: 90
  3. Bếp than nhỏ + 2kg than + 01 cồn = 100
  4. Dao + kéo + kẹp: 30
  5. Phí dịch vụ: Trong ngày hoặc qua đêm tùy chọn bên dưới
  6. Lưu ý: Phí dịch vụ và ghế sẽ tính theo số lượng thực tế

Giải trí

Áo phao

30.000

Bàn ghế

Bàn chill

50.000

Bàn ghế

Bàn gỗ gấp

30.000

Bàn ghế

Bàn nhôm

30.000

Bàn ghế

Bạt ngồi

50.000