List đồ 08 đến 10 người

1.090.000

  1. Lều 10 + 04 tấm lót xốp: 370
  2. 02 bàn chill + 10 ghế chill: 400
  3. Bếp chân cao + 4kg than + 02 cồn = 230
  4. Dao + kéo + kẹp: 3*30 = 90
  5. Phí dịch vụ: Trong ngày hoặc qua đêm tùy chọn bên dưới
  6. Lưu ý: Phí dịch vụ và ghế sẽ tính theo số lượng thực tế

Giải trí

Áo phao

30.000

Bàn ghế

Bàn chill

50.000

Bàn ghế

Bàn gỗ gấp

30.000

Bàn ghế

Bàn nhôm

30.000

Bàn ghế

Bạt ngồi

50.000