Ổ điện

Danh mục:

30.000

Bãi cắm trại đã có nhiều ổ điện quanh bãi, cách lều khoảng 2m. Bạn có thể thuê thêm để nối vào tận lều mếu cần, ổ có 03 lỗ cắm

Giải trí

Áo phao

30.000

Bàn ghế

Bàn chill

50.000

Bàn ghế

Bàn gỗ gấp

30.000

Bàn ghế

Bàn nhôm

30.000

Bàn ghế

Bạt ngồi

50.000