Tăng bạt

Danh mục:

100.000

Kích thước 2.5m*3.5m, ngồi được 05 ⇒ 08 người. Công dụng dùng để che mưa, che nắng ngoài trời trước cửa lều

Giải trí

Áo phao

30.000

Bàn ghế

Bàn chill

50.000

Bàn ghế

Bàn gỗ gấp

30.000

Bàn ghế

Bàn nhôm

30.000

Bàn ghế

Bạt ngồi

50.000