Thùng đá

50.000

Thùng đá dùng để đựng đồ uống hoặc đồ ăn. Thùng đã đi kèm 01 bịch đá.

Giải trí

Áo phao

30.000

Bàn ghế

Bàn chill

50.000

Bàn ghế

Bàn gỗ gấp

30.000

Bàn ghế

Bàn nhôm

30.000

Bàn ghế

Bạt ngồi

50.000