Thùng đá

50.000

Thùng đá dùng để đựng đồ uống hoặc đồ ăn. Thùng đã đi kèm 01 bịch đá.

Giải trí

Áo phao

30.000

Bàn ghế

Bàn chill

50.000

Bếp và dụng cụ bbq

Bếp chân cao

130.000

Bếp và dụng cụ bbq

Bếp chân ngắn

80.000

Bếp và dụng cụ bbq

Bếp cồn

20.000