Thuyền sup

Danh mục:

200.000

Thuyền dễ chèo, đi được 02 người, nếu người nhỏ thì có thể đi 03 người. Đã kèm 02 áo phao với 01 tay chèo đôi. Bắt buộc phải mặc áo phao nha. Ngày thường: 200k/ lượt/1.5h, Cuối tuần: 200k/lượt/1h. Có thể đến thuê sau cũng được.

Giải trí

Áo phao

30.000

Bàn ghế

Bàn chill

50.000

Bàn ghế

Bàn gỗ gấp

30.000

Bàn ghế

Bàn nhôm

30.000

Bàn ghế

Bạt ngồi

50.000