✅ Ngoài phí thuê đồ thì sẽ phát sinh phí sau ạ:
📌 Phí bãi trong ngày: 25k/người(8h --> 16h)
📌 Phí bãi qua đêm: 50k/người(16h --> 10h)
📍 Phí bãi tính theo đầu người và dựa vào số lượng thực tế người đi.

✅Thời gian Check in & Check out :
📌 T2 --> T6 Thoải Mái( Không tính ca)
📌 T7 & CN Lễ vs Tết :: Ca 1: 8h --> 16h(trong ngày), Ca 2: 16h --> 10h(qua đêm) hôm sau.
Lưu ý: Mỗi ca được tính là một lượt thuê đồ.
Giờ mở cửa: 7h30 sáng đến 18h chiều cùng ngày