Lưu trữ thẻ: cắm trại hồ xạ hương

Cắm trại Hồ Xạ Hương viên ngọc xanh giữa Tam Đảo

Hồ Xạ Hương một viên ngọc thô giữa lòng Tam Đảo - đúng như cái.....