Tag Archives: DK SANSAN & GISY

Cà phê & ăn nhẹ tại DK SANSAN & GISY

Quán cầ phê được thiết kế từ những hộp contenner , nhưng không vì thế.....