Tag Archives: Từ Thiện

Trại Phong Đá Bạc

Trại phong Đá Bạc bị bỏ hoang nhiều năm qua đang là nơi nương náu.....